LeBron James: Rising to NBA Greatness from the Ashes of Adversity

Tuổi thơ bất hạnh – không cha, sống cùng người mẹ đơn thân – đã nuôi dưỡng ý chí sắt đá của LeBron James trong hành trình trở thành ngôi sao số một NBA. Bất hạnh của LeBron James không hiếm gặp trong cuộc sống cũng như trong giới thể thao. Nhưng nó đủ …