Đắk Lắk: Nhiều bất cập công tác tổ chức cán bộ

  • Whatsapp

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức.

Nhiều vi phạm

Theo Kết luận Thanh tra số 276 về công tác nhân sự ở Đắk Lắk (giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/9/2019), về quản lý, sử dụng biên chế công chức còn có tồn tại, hạn chế, như: kế hoạch biên chế công chức năm 2017 của UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ còn chậm, tổ chức không đúng quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP. Có 85 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, trong đó 13 công chức chưa có trình độ lý luận chính trị; 48 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước; 28 công chức chưa có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc B; 25 công chức chưa có chứng chỉ tin học…

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức. Xử lý và chỉ đạo xử lý đối với 4 trường hợp (trong đó 3 trường hợp và 1 công chức cấp xã có quyết định xét chuyển thành công chức cấp huyện khi chưa đủ thời gian công tác) theo quy định về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định của Trung ương.

Bổ nhiệm không có trong quy hoạch

Hồ sơ thể hiện, ngày 18/2/2013, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Thông báo số 819 phê duyệt quy hoạch chức danh đối với một số cán bộ ở Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020. Theo đó, ông Từ Thái Giang (Trưởng phòng Tổng hợp) sẽ được quy hoạch giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Thế nhưng, tháng 1/2014, ông Giang bất ngờ được UBND tỉnh Đắk Lắk bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Đáng nói là, tại thời điểm này Sở Tài chính đã có tới 3 Phó Giám đốc gồm, ông Đoàn Tùng, ông Hồ Xuân Phước và bà Lê Thị Oanh và cũng đã có 3 cán bộ được quy hoạch lên làm Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ngày 13/4/2014, ông Giang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính. Ngày 15/5/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị ký quyết định số 1167 bổ nhiệm ông Từ Thái Giang giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. Như vậy, ngoài việc bổ nhiệm chức vụ trên không có trong quy hoạch, chiếu theo Quyết định số 83/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, ông Giang chưa đủ 5 năm công tác trong ngành tài chính và 3 năm kinh nghiệm quản lý (chức vụ lãnh đạo) về lĩnh vực tài chính. Trong khi đó, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk bổ nhiệm ông Giang từ Phó Giám đốc lên Giám đốc Sở Tài chính chỉ hơn 1 năm 4 tháng.

Liên quan vấn đề trên, một cán bộ Sở Nội vụ Đắk Lắk khẳng định, nếu bổ nhiệm chức danh lãnh đạo tại các đơn vị không có trong quy hoạch là trái quy định.

Điều động cán bộ có dấu hiệu vi phạm

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng vừa ban hành kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra liên quan đến công tác nhân sự khi bà H’Lim Niê còn giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Theo đó, trong thời kỳ giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025), bà H’Lim Niê cùng với tập thể Ban Tổ chức đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số cán bộ thuộc Ban Thường vụ quản lý chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình.

Cụ thể, bổ nhiệm ông Nay Phi La từ Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế; bà H’Giang Niê từ Bí thư Huyện đoàn Cư M’gar giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk; ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm Phó Bí thư Huyện ủy Ea H’leo (nhiệm kỳ 2015-2020); ông Vũ Đình Vinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Y Mơ M’Lo giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Thượng Hải, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (nay là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy); ông Y Mơ M’Lo giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Bạch Văn Mạnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ…

Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở VH-TT&DL, bà H’Lim Niê có trách nhiệm trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức (trưởng, phó phòng và lãnh đạo đơn vị sự nghiệp) đối với 14 trường hợp; đồng ý chủ trương để các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ký 39 hợp đồng lao động (trong đó có 4 chỉ tiêu ngoài biên chế) không đảm bảo quy định. UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu bà H’Lim Niê giải trình bằng văn bản liên quan đến các nội dung trên.

Đặng Mai

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dak-lak-nhieu-bat-cap-cong-tac-to-chuc-can-bo-5668846.html

  • Whatsapp

Related posts