Đắk Lắk: Chi hơn 20 tỷ đồng bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng

  • Whatsapp

Ngày 18/2/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 – 2025.

Kế hoạch giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2022 – 2025 và các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đệ trình với Tổ chức UNESCO.

Biểu diễn cồng chiêng tại khu du lịch sinh thái Ako Ea (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột).

Theo đó, đa dạng cách thức tuyên truyền, giới thiệu, bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng, mỗi năm tổ chức phục dựng ít nhất 1 nghi lễ, lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn gắn với hoạt động bảo tồn văn hóa cồng chiêng, nghiên cứu, sưu tầm, phục hồi, khai thác, truyền dạy và nâng cao hiệu quả sử dụng các bài chiêng cổ của dân tộc Êđê, M’nông trong sinh hoạt cộng đồng; bảo tồn buôn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng của đội ngũ cán bộ làm văn hóa tại địa phương; thăm hỏi, động viên các nghệ nhân; đưa di sản văn hóa cồng chiêng vào Trường Dân tộc nội trú và bán trú trên địa bàn tỉnh…

Tổng kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch 20,3 tỷ đồng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 10/12/2021, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND).

Mai Sao

Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202202/hon-20-ty-dong-bao-ton-va-phat-huy-van-hoa-cong-chieng-giai-doan-2022-2025-b1f01e9/

  • Whatsapp

Related posts