Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk gồm những ai?

  • Whatsapp

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk gồm 15 thành viên do ông Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Sáng ngày 23/6, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Ban chỉ đạo gồm 15 thành viên. Ông Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Đắk Lắk ra mắt Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh – Ảnh: N.G

Các Phó trưởng ban gồm: Ông Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bà H’Lim Niê – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thượng Hải – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Lê Văn Nghĩa – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh.

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk làm việc theo Quy định 67, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban chỉ đạo có con dấu riêng để phục vụ hoạt động. Kinh phí hoạt động của Ban do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định.

Trưởng Ban chỉ đạo là người phân công nhiệm vụ đối với các thành viên. Ban chỉ đạo quyết định ban hành quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác.

Trước đó, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngay sau Hội nghị Trung ương 5, với tinh thần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thảo luận, thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Đắk Lắk cũng là một trong những tỉnh thành thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sớm nhất.

Nguồn: https://danviet.vn/ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tinh-dak-lak-co-nhung-thanh-vien-nao-20220623083723557.htm

  • Whatsapp

Related posts