Đắk Lắk: 59 giáo viên đã giảm biên chế nhưng vẫn được trả lương hơn 1,75 tỷ đồng

  • Whatsapp

Huyện cho rằng dù 59 giáo viên thuộc diện giảm biên chế nhưng vẫn bố trí đứng lớp, nhận lương để tránh gây tâm lý hoang mang cho các thầy, cô.

Ngày 26/5, Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kết luận 15/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan Thanh tra xác định việc cấp và quyết toán quỹ tiền lương cho 59 viên chức sự nghiệp giáo dục đã giảm biên chế với số tiền hơn 1,75 tỷ đồng là sai quy định. Ảnh: MT

Trước đó, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã có kết luận về việc “thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar”. Trong đó, có nêu ra nhiều sai sót trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, chi ngân sách…

Cụ thể, năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar chi thanh toán tiền phụ cấp ưu đãi cho 289 giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được nhà nước cấp kinh phí hoạt động.

Qua kiểm tra cho thấy, có 249 giáo viên hợp đồng chưa được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục và đào tạo nhưng vẫn được thanh toán phụ cấp ưu đãi với số tiền là 4,3 tỷ đồng.

Theo cơ quan Thanh tra việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho 249 giáo viên như trên là sai với Thông tư liên tịch số 06/VBHN-BGDĐT năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện quyết định số 244/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Sau khi xem xét giải trình của Ủy ban nhân dân huyện, Thanh tra tỉnh nhận thấy số tiền này thực tế các đơn vị trường học đã chỉ đạo chi cho giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, được Phòng Tài chính – Kế hoạch xét duyệt quyết toán trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua và đã được Sở Tài chính thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019 nên Thanh tra tỉnh không thu hồi số tiền này.

Đối với việc Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar cấp và quyết toán quỹ tiền lương cho 59 viên chức sự nghiệp giáo dục đã giảm biên chế với số tiền hơn 1,75 tỷ đồng thì cơ quan thanh tra xác định là thực hiện chưa đúng quyết định số 2216 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Theo giải trình của Ủy ban nhân dân huyện cùng một thời điểm giảm biên chế 59 giáo viên sẽ gây tâm lý hoang mang cho các thầy cô đang giảng dạy, làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Do đó, Ủy ban nhân dân huyện thống nhất giao Hiệu trưởng các trường bố trí cho các thầy cô đứng lớp bình thường, mặt khác huyện cũng tổ chức tuyên truyền đến các trường học và trực tiếp làm công tác tư tưởng đến giáo viên thuộc diện giảm biên chế.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc giảm 59 giáo viên chậm so với quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh với số tiền hơn 1,75 tỷ đồng, đề nghị Thanh tra tỉnh xem xét giao Ủy ban nhân dân huyện giảm trừ dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục năm ngân sách 2022. Thanh tra tỉnh đồng ý với việc này.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị đối với Chủ tịch huyện Cư M’gar chỉ đạo phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch và các đơn vị có liên quan chủ động rà soát đối với giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế chưa được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kịp thời chuyển, xếp lương vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục và đào tạo theo quy định.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar thì hầu hết các nội dung kết luận của Thanh tra tỉnh đã được huyện chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề vướng mắc khác liên quan đến quản lý đất đai đang được huyện tập trung giải quyết.

MINH THẢO

Nguồn: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/59-giao-vien-da-giam-bien-che-nhung-van-duoc-tra-luong-hon-1-75-ty-dong-post226785.gd

  • Whatsapp

Related posts